Gedragsregels

Gedragsregels Stichting Villa Vonk

Stichting Villa Vonk wordt gedragen door vrijwilligers en is verantwoordelijk voor de sociale ruimtes binnen de multifunctionele accommodatie Villa Vonk, waar twee basisscholen, kinderopvang, BSO, Stichting YEC en Sport & Recreatie ook in zijn gehuisvest.
Stichting Villa Vonk is ‘de huiskamer van de wijk’, waar iedereen welkom is en waar iedereen naar eigen vermogen een zinvolle bijdrage kan leveren. Bij ons hoort een veilige omgeving waarin ieder respectvol met elkaar om gaat. Deze gedragsregels zijn opgesteld om elke vorm van gedrag te voorkomen dat door personen als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.

Via de vrijwilligersovereenkomst wordt de vrijwilliger gewezen op de gehanteerde gedragsregels van de organisatie. Met ondertekening van de overeenkomst verklaart de vrijwilliger kennis genomen te hebben van de gedragsregels voor vrijwilligers en conformeert zich hiernaar te handelen.

Ook bezoekers, die niet als vrijwilligers bij Stichting Villa Vonk zijn betrokken, maar gebruik maken van de activiteiten die in de gezamenlijke ruimtes van Villa Vonk worden georganiseerd, worden geacht zich te gedragen conform de geldende gedragsregels.

Ieder die zich aan de gedragsregels houdt, is welkom bij Stichting Villa Vonk!

Dit betekend dat men zich houdt aan de gedragsregel betreffend:

 1. Ongewenst gedrag: ongewenste intimiteiten, lichamelijke en verbale agressie en discriminatie
 2. Rechten en plichten ten aanzien van houding en gedrag
 3. Vrijwilligersbeleid en veiligheidsbeleid
 4. Huisregels

Omgangsregels

Ongewenste intimiteit

 1. Ik onthoud me van elke vorm van ongewenst seksueel of seksueel getint gedrag of uiting, zowel in woord als gebaar
 2. Ik houd rekening met de grenzen die een ander aangeeft

Agressie en geweld

 1. Ik onthoud me van elke vorm van agressie of geweld, zowel in woord als gebaar
 2. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee
 3. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan
 4. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie
 5. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen
 6. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen
 7. Ik draag zorg voor een veilige omgeving voor de bezoekers en klanten
 8. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene aan die zich daar niet aan houdt.
  Zo nodig, meld ik dit bij het bestuur

Discriminatie

 1. Ik ga met respect om met de ander
 2. Ik onthoud me van elke vorm van onderscheid, uitsluiting of beperking op grond van uiterlijk, ras, godsdienst, geslacht, seksuele geaardheid of levensovertuiging

Onze gedragsregels in PDF formaat. Om dit document te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig, deze kunt u hier downloaden.

 

 

Partners